Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. Al onze facturen zijn betaalbaar tot veertien dagen na bestelling. Online producten worden pas beschikbaar gesteld wanneer we uw betaling hebben ontvangen. Materiële producten worden pas verzonden wanneer we uw betaling hebben ontvangen.
  2.  

  3. Om geldig te zijn, moeten alle klachten schriftelijk binnen zeven dagen gebeuren. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn plichten tot betalen binnen de gestelde termijn.