Voor wie is Vlaamse Gebarentaal?

Voor geïnteresseerden

Er zijn mensen die nog nooit echt contact hebben gehad met doven of slechthorenden, maar die toch Vlaamse Gebarentaal willen leren omdat het een mooie en boeiende taal is. De taal leren is ongetwijfeld een verrijking voor iedereen.

Voor doven of slechthorenden die zonder gebarentaal opgegroeid zijn

Jaja, dat kan! Er zijn veel mensen die een cochleair implantaat of gewoon hoorapparaat dragen. Ze zijn zo opgegroeid, in combinatie met liplezen, waardoor ze nooit gebarentaal leerden. Toch leren veel van hen uiteindelijk ook VGT, omdat dit een meerwaarde is.

Voor mensen met een dove in je gezin, familie of omgeving

Een echt gesprek met je naaste, dat doet deugd. Er zijn veel familieleden van doven die (nog) geen gebarentaal kunnen. Vaak beseffen zij niet dat dit nodig is. Doven passen zich dagelijks aan aan de ‘horende wereld’ (denk aan liplezen, zelf spreken, …). Velen vinden dit vanzelfsprekend, maar dit vergt veel van de dove persoon. Als jij als familielid openstaat om gebarentaal te leren, is dit voor doven een serieus duwtje in de rug. Dit vraagt van jou ook een hele inspanning, maar het is het dubbel en dik waard!

Voor mensen die met doven of slechthorenden werken

Heb je een dove collega? Of krijg je soms dove klanten over de vloer? Misschien geef je zelfs les aan dove kinderen? Dan is Vlaamse Gebarentaal leren ongetwijfeld een aanrader! De doven in jouw omgeving zullen merken dat zij als persoon én hun taal geapprecieerd worden.

Voor mensen die niet meer goed horen of zelfs plots doof worden

Het is heel vermoeiend om een gesprek te voeren als je niet (meer) goed hoort. Zeker in een groepsgesprek. Gebarentaal kan je hier zeker bij helpen. VGT is niet alleen voor doven of slechthorenden, het is evengoed voor diegene met wie ze willen communiceren.

Voor doven en slechthorenden

Tot slot is VGT natuurlijk ook voor doven en slechthorenden. Het grootste deel van hen leert de taal van andere gebarentaligen, zoals vrienden op school, dove ouders, verenigingen, …


Jeuken jouw vingers intussen ook om VGT te leren?
Ga aan de slag met onze online cursus VGT of neem een kijkje op onze webshop.

Start met onze online cursus Vlaamse Gebarentaal

Met login bekijk je alles op je eigen tempo. Je leert één voor één de gebaren. Geen stress om iets te missen, want het gebaar herhaalt zich tot jij beslist om verder te gaan.

Ga aan de slag met de oefeningen en leer VGT over het thema dat jou interesseert.

Waar wacht je op? 😉