Dilemma: doof of blind? 🧏🦯

Bart vertelt vanuit zijn ervaring als doofblinde. Hoe zien mensen met het syndroom van Usher? Daar kom je in deze video achter!

Blind

Ik ben doofblind. Dat zou je op het eerste zicht niet zeggen, want ik kan gebaren aflezen en kijken. Ik heb het Usher syndroom. Ik ben geboren met tunnelzicht. De randen kan ik niet zien. Bovendien wordt die tunnel steeds kleiner en kleiner. De toekomst is een vraagteken. Niemand weet hoe mijn zicht zal veranderen. Er zijn personen met Usher waarbij het zicht snel achteruit gaat en bij anderen gaat dit heel langzaam. Zij ervaren pas op latere leeftijd meer gezichtsverlies. Dit is bij elk individu anders. Daarnaast uit de slechtziendheid zich ook in verschillende vormen. Er zijn personen met tunnelzicht, anderen met een heel beperkt gezichtsveld, anderen hebben vlekken, en nog anderen zien een kring. Binnen en buiten deze kring zien ze, maar de kring zelf niet. Zo zijn er veel verschillen.

Doof

Hoeveel horen doven? Ook hier zijn heel veel verschillende vormen. Er zijn doven die nog een beetje horen. Anderen horen niets, net zoals ik. Alleen een ontploffing kan ik 'horen', omdat ik dan de pijngrens van mijn gehoor voel. Maar echt horen kan ik niet. Sommige dove personen kunnen toch bellen. Dit is vaak met vaste personen, zoals hun ouders. Met andere personen bellen lukt niet. Andere doven kunnen dan weer met een aantal mensen bellen en een aantal andere mensen niet. Sommige doven horen alleen hoge of lage tonen en zo bestaan er heel wat variaties. Net zoals bij blind zijn.

Dilemma: doof of blind?

Ik verkies doof zijn. Daarover moet ik niet twijfelen. Het visuele is voor mij heel belangrijk. Bij doof zijn heb je één barrière: communicatie. Je hoort niet wat mensen zeggen en vangt geen geluiden op. Voor de rest kan je net als anderen gaan werken, een hobby hebben, ... Alles kan. Communicatie is het enige dat mist. Daarom richtte ik de online cursus Vlaamse Gebarentaal op, want communicatie is enorm waardevol.

Liever blind?

Er zijn ook veel personen die blind zijn verkiezen. Dat begrijp ik in eerste instantie niet. Maar als ik erover nadenk, kan ik hen wel snappen. Als je bent opgegroeid met geluid, communicatie en een sociaal leven is het moeilijk als je plots doof wordt. Dan kan je met je eigen omgeving vaak niet meer goed communiceren en dat heeft veel gevolgen. Je kan geen gesprek meer onder vrienden hebben, vergaderen, ... Zo bots je op heel wat barrières. Je voelt je al snel geïsoleerd en alleen. Dat wil je misschien niet en daarom kies je blind zijn. Dan kan je nog gewoon communiceren. Maar als je dan nadenkt over blind zijn: je kan niet meer autorijden, zelfstandig leven wordt heel moeilijk. Doven kunnen wel zelfstandig leven, want er bestaat een taal voor hen: Vlaamse Gebarentaal. Als hun omgeving en de dove persoon zelf VGT leren heb je grotendeels een oplossing. Dit is natuurlijk mijn visie. Er zijn mensen met een andere mening en dat mag uiteraard!

Start met onze online cursus Vlaamse Gebarentaal

Met login bekijk je alles op je eigen tempo. Je leert één voor één de gebaren. Geen stress om iets te missen, want het gebaar herhaalt zich tot jij beslist om verder te gaan.

Ga aan de slag met de oefeningen en leer VGT over het thema dat jou interesseert.

Waar wacht je op? 😉